Varför behöver vi ett försvar egentligen?

The art of war teaches us to rely not on the likelihood of the enemy’s not coming, but on our own readiness to receive him; not on the chance of his not attacking, but rather on the fact that we have made our position unassailable.

Helikopter 15

 Varför behöver vi egentligen ett försvar? Allvarligt, det kostar pengar, det är omoraliskt att utbilda unga människor till att döda folk, det tar platser som bättre skulle kunna användas till annat, andra stater ser oss som hotfulla och det enda försvaret lyckas med att att imponera på besökare på flygshower och uppvisningar. Vore det inte bättre att lägga ner det, och lägga pengarna på skola, vård och omsorg?

Åtminstone ett av dessa argument, oftast två, ibland tre hör jag nästan varje vecka. Ibland är det förbigående, när någonting annat politiskt diskuteras, och ibland när debatten ändå förs in på det ämnet, ibland med en diskussion över den säkerhetspolitiska situationen i norden.

Många har försökt kortfattat förklara behovet av ett försvar med att jämföra med brandkåren och att en sådan avvecklas inte för att det inte brinner. Låt mig utveckla det argument.

För det första bör vi studera människans historia och natur. Få perioder av mänsklighetens historia kännetecknas av att det inte pågår ett krig. Faktum är att det är svårt att hitta längre perioder då krig inte funnits i mänsklighetens historia. De är helt enkelt en del av vår natur. Man kan tänkas vilja fantisera om en värld då mänskligheten inte känner behovet av att gå i krig, men den dagen kommer den personen som äger den största klubban och viljan att använda den bestämma.

Vi läser alla i historieböckerna om ”Fred i vår tid” och hur det uttalandet visade sig vara ett av diplomatins största felsteg; där militär makt hade kunnat kväva Andra Världskriget i sin linda. I nästa kapitel läser vi om ”Vår beredskap äro god”.  I realiteten var den inte alls det. Sverige var inte bättre rustat än sina grannar att motstå en invasion från endera land. Sverige var en hårsmån från att bli indraget i kriget av båda sidor. När Allierade styrkor landade i Norge var Kiruna – inte Oslo – deras primära mål. De ville helt enkelt strypa Tysklands åtkomst till järnmalm.

Helikopter 4

Idag är vår beredskap inte god. Inte acceptabel. Inte ens dålig. Den är usel. Försvarsmakten klarar inte längre av sin roll i samhället, inte för att den inte vill; moralen hos trupperna är beundransvärt hög trots vad de utsätts för av sin arbetsgivare och folkets attityd. De får inte det stöd de behöver från politikerna, de får inte heller det stöd de behöver av folket; och det behöver det stödet. Deras roll är att placera sina liv mellan dig och kriget.

Det här är dumt av den mest uppenbara av anledningar. Utan ett tillräckligt försvar (helst av allt skulle jag vilja ha ett starkt sådant; men tillräckligt är ett nödvändigt mål) så står det fritt andra nationer att inkräkta vår nationella suveränitet eller blockera oss från att få nödvändiga resurser utan att vi har möjlighet att göra någonting åt det. Med en rusning på Arktis och Sveriges position så framstår det som ett dumt beslut att inte ens ha stående styrkor för att kunna hävda nationens intressen på sin egen mark.

Om vi inte har det så har vi heller inte mycket att säga till om som nation. Den som säger att militär makt inte längre används för att illustrera poänger eller för att visa politisk beslutsamhet kan fråga Georgien, Panama, Irak och Libyen vad dessa anser om saken. Gillar en annan stat inte vårt agerande kan de komma att agera därefter; och finner staten att det är i deras intresse att gå emot oss för att underlätta att gå emot någon annan så kommer de agera därefter.

Somliga kommer här säga ”Avveckla försvaret och gå med i NATO”, men hur dumt och själviskt detta uttalande är har jag redan ägnat tid åt att försöka förklara.

Vår neutralitet har bara funnits i namnet sedan andra världskriget; det är en illa dold hemlighet. Oavsett huruvida vi bestämmer oss för att gå med i en Allians eller förbli neutrala så är det våra politikers plikt att se till att de som svurit sina liv för att försvara oss och landets intressen har det som de behöver; och finns i tillräcklig mängd för att göra nytta.

2 kommentarer

  1. Interesting text. In my opinion it would be better stay out of any coalitions. Maybe try to build more cooperation between Sweden and Finland. Two neutral countries together is stronger than lonely ones.(btw, det var lätt förstår din text men det var svårig svara på svenska.. jag har tappade min svensk kunskaper.)-Kari

  2. Interesting text. In my opinion it would be better stay out of any coalitions. Maybe try to build more cooperation between Sweden and Finland. Two neutral countries together is stronger than lonely ones.(btw, det var lätt förstår din text men det var svårig svara på svenska.. jag har tappade min svensk kunskaper.)-Kari

Kommentera