Svar till Sveriges Radios artikel om Vapendirektivet

Det här börjar bli en fin morgontradition och dagen till ära extra viktig. Idag röstar EU Parlamentet om EUs vapendirektiv och allt pekar på att det hela kommer gå igenom. Surt, jag vet – framför allt då debatten varit oerhört ensidig. De få röster som talat för direktivet har bemötts på den här bloggen och i båda fallen har deras argument inte räckt till.

Igår hade Anna-Maria Corezza Bildt ett pressmöte där hon valde att presentera sin bild av hur det går med Vapendirektivet och vad dess effekter kommer att bli. Detta pressmöte försökte tydligen flertalet engagerade i frågan att få tillgång till men nekades med hänvisning till att bara akrediterade journalister var välkomna. Således får vi basera dagens argumentationsövning på det Sveriges Radio okritiskt har rapporterat ifrån mötet. 

Anna-Maria börjar med att lugna alla arga röster och förklara att komissionens förslag är ”dött”. Det stämmer visserligen att flera väldigt dåliga delar av förslaget har rensats bort men det är ett vanligt inslag i Politik att man ofta har med mer än vad man vill så att att man kan nå en kompromiss som ligger i linje med vad man vill uppnå. Vapendirektivet – som har någonstans runt sju förespråkare i landet – verkar också ha följt den linjen.

Problemet är dock att texten som finns kvar är vagt skriven och kan tolkas på flera olika sätt. Med tanke på Polismyndighetens vana att framföra ett icke-antaget direktiv i domstol (enligt en långt värre tolkning dessutom) som skäl till varför de nekar licens så är oron från skyttar och jägare helt berättigat. Hade inte Peter Thorsell och hans gelikar haft hand om licenshanteringen hade jag varit betydligt mindre orolig men den rådande tjänstemannaktivismen på licensenheten har gett absurda konsekvenser som att en världsmästare inte fick licens på ett tredje vapen – något som skall vara en ren formalitet.

Anna-Maria verkar inte heller ha tagit åt sig av den lektion hon fått av Sportskytten Pia Clerte där magasin och hur de används med vapen förevisades. Att begränsa vapen efter magasinkapacitet har potentialen att helt utrota både K-pistskytte (som redan långsamt kvävs ihjäl) samt IPSC Rifle där magasinkapaciteten (som är standard för vapentypen) är en förutsättning för att man ska kunna tävla efter internationella regler. Jägare kan visst påverkas av dessa regler eftersom många semiautomatiska gevär – även de för jakt – ofta kan ta andra magasin än de som kommer med i lådan vilket är fördelaktigt om man vill skjuta in sitt vapen och inte ladda om ofta.

Jag är dock av åsikten att Kommissionen borde verkställa sitt hot att dra tillbaka direktivet – om det nu finns ett sådant hot och det inte bara är skådespel för gallerierna. Är det någonting den här debatten definitivt har visat så är det att vad Politiker tycker behöver införas inte nödvändigtvis är det som folket – framför allt inte de i landets femte största sport – tycker är viktigt och motståndet mot direktivet har varit en mycket viktig markering.

Slutligen nämner Anna-Maria de deaktiverade vapnen och de problem som Slovakien har haft på området. Vad hon dock undanhåller är att de vapnen inte var lagliga. De blev olagliga efter modifikation och med tanke på vad terroristerna begick för brott tror jag inte de hade hindrats om den källan inte hade funnits. Att få tag på andra olagliga vapen är som bekant inte speciellt svårt.

Parlamentariker Bildt ska ha all heder för att hon står upp för sin åsikt – även om jag tycker den är fel – men vad som stör mig med artikeln är att Sveriges Radio inte har tagit med en röst som är kritisk till direktivet. Kanske fanns det på mötet inga dylika som kunde framföra sin åsikt. Jag hoppas därför att jag lyckats ge en lite mer nyanserad bild av direktivet och varför dess förespråkare har fel.

Kommentera