Svar till Bodil Valeros debattinlägg om Vapendirektivet

Hej Bodil!

Jag är glad över att du äntligen ställer dig upp och säger att EUs Vapendirektiv inte handlar om terrorism. Det har direktivets motståndare hävdat hela tiden för det finns ingenting i det som skulle ens försvåra för terrorister att i dagsläget få tag på vapen. Dessvärre så finns det gott om exempel där direktivets förespråkare har försökt använda argumentet Terrorister som en hammare för att tysta motstånd – och det fanns också med i ett pressmeddelande om direktivet. 

Oavsett om du håller med dina meningsfränder eller inte så går det inte att komma ifrån att allmänhetens syn på direktivet är att det ska motverka terrorism för det är så det har sålts in. Fram tills dess att direktivet mötte hård kritik så har någon öht inte försökt att ändra på den uppfattningen. Det hela görs faktiskt inte bättre av att ditt första argument varför du röstar Ja är säkerhetsfrågan! 

Som det ser ut idag är det i Europa svårt att få tag på ett skjutvapen om du vill inneha det lagligt. Det kräver både tid, engagemang och – något jag själv är smärtsamt medveten om – pengar.  Det är inte som vissa stater i USA där du efter en timmes väntan kan få ut en AR-15. Därför är jag lite orolig över att du i din argumentation framför den sk läckageprincipen – att lagliga vapen måste begränsas därför att en liten del av dem oavsett vad man gör kommer stjälas eller hamna i orätta händer. Framför allt i Sverige är det inte något som stöds av fakta – även om det har hänt att enstaka skyttar blivit rånade på sina vapen så brukar rent allmänt vapenskåp plundras därför att man tror att det finns värdesaker i dem – själva vapnen brukar som regel lämnas kvar.

Det är också oroande att du fortsätter med att insinuera att begränsningarna i direktivet kommer leda till färre olyckor, mord och masskjutningar. För det finns inga belägg – med tanke på hur lätt ett olagligt vapen är att få tag på, framför allt då att införskaffa ett vapen för att använda i brott är med straffrabatter och andra liknande praxis är i det närmaste riskfritt. Gällande våld i hemmet så är det fruktansvärt att det fortfarande i stora delar i unionen är ett stort problem – och i vissa delar utanför dessutom lagligt – men i det här fallet är vapnet enbart ett verktyg och inte boven. Det kommer även med vapendirektivets lagstiftning vara mycket svårt att förhindra den sortens tragiska brott.

Nästa argument du framför handlar återigen om den fortfarande felaktiga läckageprincipen och är lite förvånande eftersom du i ingressen sade att vapendirektivet inte handlade om terrorism. Jag vill betona att en person som idag vill använda ett vapen för brott inte kommer vilja använda ett stulet lagligt – det binder bara personen ytterligare till ett annat brott. Vidare så tillför inte direktivet tillräckligt när det kommer till att stävja flödet av olagliga vapen in i unionen.

Det jag vänder mig mot i nästa stycka är ”I princip”. Sverige har stora problem med sin licenshantering, alltifrån aktivister på Polismyndigheten som trotsar svensk lag och nekar licenser på lösa grunder (och nästan alltid blir överkörda i domstol) till att det kan ta upp till ett halvår att få en licens som du enligt lagboken ska ha tillbaka inom 30 dagar. Detta innebär att Sveriges sportskyttar och jägare med all rätt är oroliga inför varje ändring som kan innebära att dessa personer får mer utrymme att mot svensk lag neka licenser. Att samma personer dessutom haft en ledande ställning i att ta fram Sveriges position i förhandlingarna är direkt oroande.

Jag finner det dock osmakligt att du avslutar med att hota med en ”ny process” som kan göra saker ”ännu värre” vilket skulle vara ett resultat av personer som önskar rösta ner direktivet. Om direktivet röstas ner skulle det vara en mycket stark signal till EU att inte försöka igen. Dessutom skulle det nya direktivet hamna långt närmare ett val vilket skulle ha potentialen att göra detta till en valfråga, något jag anar att du och de andra som röstar ja har ett intresse att undvika.

Att du sedan fortsätter med att säga att dessa ”sprider felaktigheter” när de fullt korrekt återger sportskyttars och jägares oro samt de åsikter som framförts i en lång rad remissvar som är mot direktivet är oroande, framför allt då dessa bör tas på allvar. Att bara slentrianmässigt avfärda den rättfärdigade kritiken i slutändan av din artikel är inte speciellt trevligt eller ens för den delen seriöst.

Mvh
Jonathan R Lundkvist
Medlem i Lidingö Sportskytteklubb.

Kommentera