Hets mot Autister: Ola Arnvik i rätten

Jag hade hoppats på att mitt öppna brev till Advokat Anders Elison skulle vara det sista jag skulle skriva om skolmorden i Malmö i min naiva tro att Advokaten på något vis övertolkade eller missförstod vad hans ”expert” skulle säga i Hovrätten. Där misstog jag mig gruvligt. Personen som Advokaten släpat med till Hovrätten – enligt Advokaten på personens egen begäran – är Läkare Ola Arnvik som fått stå oemotsagd i både SVT, Sveriges Radio och Sydsvenskan med kommentarer som saknar all form av verklighetsförankring.

”Ska man ställa tills svars för någonting så måste man på något sätt gjort detta med vilja” är min personliga favorit av de tre. Anspelningen på att personer med autism inte vet vad som är rätt och fel utan bara gör saker efter sitt eget huvud är så antik att den avskaffade Aspergerdiagnosen framstår som i det närmaste revolutionär i jämförelse. Dessutom medger Advokaten själv att gärningsmannens avsikt var att inte komma levande ifrån skolan. Det låter i allra högsta grad som att gärningen gjordes med vilje för att provocera fram ett specifikt syfte. Jag tror det i rättsliga termer heter att gärningen var överlagd.

”En person med Autism kan inte tankereglera utan kan fastna i allt möjligt” och ”Man kan inte tala om autism och sedan bagatellisera det. Det tillståndet är bestämmande för allt du gör. Du kan inte freda dig mot utifrån kommande intryck” är två kommentarer som avhandlar samma försök att bevisa Försvarets poäng; nämligen att personen skulle ha fått en impuls eller ett intryck (felaktigt av försvaret kallat ”en trigger”) som skulle ha givit honom en fixering vid en idé som han inte kunde avvika ifrån, ens om han velat. Autism fungerar inte på det viset och det förväntar jag mig att en läkare vet om.

Den enda slags läkare som skulle uttala sig om Autism i de här termerna är den som inte deltagit överhuvudtaget i debatten om diagnosen under större delen av min livstid; framför allt inte då det på senare år bevisats att många av fördomarna han uttalar om diagnosen helt enkelt inte stämmer. Länge trodde man att Autister var personer oförmögna att uttrycka empati eller känslor, att de var hyperfokuserade och självupptagna och att de alltid levde i sin egen lilla värld. Alla de sakerna har senare forskning rivit upp de senaste trettio åren.

Idag är den moderna konsensusen att Autism är ett funktionshinder som verkar på ett brett spektrum där problemen oftast varierar kraftigt från person till person. Det finns inget som helst stöd i vetenskapen – oavsett vad Ola Arnvik säger – att en person med Autism inte skulle vara förmögen att hindra sig själv från att begå brott. Risken för brottslighet hos personer med Autism är precis samma som för vilken annan person som i samhället och orsakas av samma faktorer.

Hela saken görs betydligt allvarligare av att Anders Elison verkar tro att hans vittne är överläkare men ett sakkunnigutlåtande av Region Västernorrland från 2021 visar att Ola Arnvik inte ansågs ha tillräckliga kunskaper för tjänsten! Vid den tidpunkten var han bara vikarierande överläkare. Att dokumentet inte var speciellt svårt att hitta urholkar Anders Elisons svar till mitt öppna brev att han ”vill påstå att han kan sitt jobb”; han kan inte ens Googla sina ”experter” ordentligt.

[FOTNOT: Sedan ovanstående skrivs har jag fått information från en trovärdig källa att Ola Arnvik i skrivande stund innehar en överläkartjänst och att det är därför är en korrekt titel. Jag väljer att inte ta bort paragrafen utan enbart lägga till den här rättelsen.]

När Ola Arnvik säger i Media att ”fler namnkunniga håller med mig” så får jag bilden att det är han och hans polare som sitter och är sura över att vetenskapen inom Autism sprungit förbi dem och förbannar att varken dem eller deras åsikter är relevanta längre. Det är den här sortens idioti som skapar situationen som Lokföraren som kört tåg fläckfritt i hela sitt liv förlorade sitt arbete och det var innan något geni fick för sig att slå ihop den diagnosen med Autismspektrumtillstånd.

Dessvärre verkar tanken på att ställa kritiska frågor inte förekommit för Sydsvenskan, SVT Nyheter, Sveriges Radio och andra som återgivit försvarets ståndpunkter utan att ta upp att Autism Sverige kritiserat Försvarets uttalanden eller på annat vis låtsas som att denna Hets mot Autister är en accepterad syn på spektrumtillståndet. Istället har man letat lämpliga pratminus och sedan nöjt sig med det; oaktat vad vi som lever med diagnosen har att säga. Bara ytterligare ett fall av många där man gärna talar om Autister men inte med oss.

Åklagare Johanna Liljeblad står återigen upp för Autisters rättigheter när hon säger att Ola Arnvik tillförde absolut ingenting”. Malmö Hovrätt måste visa att den här sortens extrema syn på Autister inte kan utgöra en grund för domar inom vårt rättsväsende och helt gå på hennes linje. Det enda rätta är att de fastställer tingsrättens dom och därmed avgör både fallet och att Autister – precis som alla andra människor – bär ansvar för sina egna handlingar.

Kommentera